من نمیدونم با چه کاموایی میخواهید بافتنی را شروع کنید، ولی اصل کلی در اندازه دقیق دراوردن بافتنی اینهاست:

همیشه در الگوهایی که از هرجا میگیرید حواستون به gauge یا مقیاس بافت باشه که مثلا اگر گفته 24 دانه ضربدر 30 رج = مربع 10 در 10 سانت میشه یعنی کامواتون نسبتا نازکه و اگر مثلا 15 دانه ضربدر 20 رج = مربع 10 در 10 سانت یعنی کامواتون نسبتا کلفته.

برای اینکه بدونید برای هر نوع بافتی چند دانه سر بگیرید یا ابتدا مقیاس کامواتونو کنترل کنید یعنی مثلا 20 تا سر انداخته و 5-6 رج بافت ساده ببافید و ببینید در 10 سانت چند دانه در عرض قرار گرفته، تعداد رج هایی که باید ببافید تا به 10 سانت برسد معمولا متناسب با همان مقیاس است.

اگر مقیاس الگو با کاموایتان متفاوت بود یعنی کاموایی کلفت تر یا نازکتر داشتید بهترین روش تبدیل مقیاس است یعنی یک نسبت ساده مثلا مقیاس الگو 24 دانه در 30 رج است و شما در بافت مثلا عرض 16 دانه کاموایتان 10 سانت شد، باید تعداد دانه های الگو را ضربدر دو سوم کنید چون 16 تقسیم بر 24 میشه دو سوم

راه دقیق دیگر: مثلا کلاه میخواهید ببافید اندازه دور سر را گرفته و مقیاس کامواتون رو هم که دارین، براحتی تعداد دانه های لازم برای سر گرفتن بدست میاد.

برای زری خانم: اگه میخواین جغده رو کار کنید تعداد دانه های دور سر باید قابل تقسیم بر10 (اینطوری بین جغد ها 2 دانه فاصله دارم) یا 11 (3 دانه فاصله) و ... باشد بسته به سلیقه خودتان. امیدوارم با توضیحات پایین نحوه بافت هم دستتون بیاد.

بافت پیچ هم خیلی راحته روی شکل بافته شده جغد دقت کنید و عکس های زیر راهم ببینید.

مثلا در رج 4 جغد: 2 دانه رو، 2 دانه بعدب را روی یک سنجاق قفلی یا میل اضافه از زیر نگه دارید، 2 دانه بعدی را زیر ببافید، حالا 2 دانه ای که در زیر نگه داشته بودید را ببافید.

حالا 2 دانه را ایندفعه از رو نگه دارید، 2 دانه بعدی را ببافید، حالا دانه های نگهداشته را زیر ببافید.

c4b یعنی 2 دانه در پشت نگهداشته، 2 دانه بعدی را بافته، حالا دانه های نگهداشته را میبافیم. ( c= cable بافت پیچ  و b=back پشت نگهداشتن دانه ها)

c4f همان بالایی فقط f=front یعنی 2 دانه را در جلوی کار و روی میل نگه می داریم.

عکس پایین از چپ به راست  c6f است چون تعداد دانه های درگیر 6 تاست و دانه ها در جلو نگهداشته شده اند.